Contact Us

Haixing Street, Jiangkou Town, Hanjiang District, Putian City, Fujian Province,China 351115
0086-594-368 1737
Email: info@gtpaper.com